Skip to main content

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt ruim 80 jaar na de bouw versterkt. In 2006 bleek uit de landelijke veiligheidstoetsing (Waterwet) dat de Afsluitdijk momenteel niet voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Verwacht wordt dat de Afsluitdijk een grote storm (een storm die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen) niet zonder problemen kan doorstaan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Rijkswaterstaat gevraagd de Afsluitdijk weer op orde te brengen.

De Afsluitdijk wordt zodanig versterkt zodat deze vanaf 2020 weer voldoet aan de veiligheidseis van 1:10.000. Het gaat hierbij met name om de versterking van de dijklichamen, bruggen en sluizen. Daarnaast worden er pompen in het spuicomplex bij Den Oever gebouwd om de afvoercapaciteit van water te vergroten. Na de realisatie van de dijkversterking zal de Afsluitdijk tot minimaal 2050 voldoen aan de veiligheidsnorm.

Klant

Rijkswaterstaat

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Rachel Damwijk

Op dit moment is het project Afsluitdijk in de contractvoorbereidingsfase. phbm verzorgt de planningsmanagement werkzaamheden voor het technisch team tijdens de voorbereiding op de KAd95 en het hierop volgende traject naar de aanbesteding. Er is een planning opgesteld voor deze periode en de voortgang hierop wordt gemonitord en verwerkt door phbm.