Skip to main content

phbm adviseert Purmerend in het contractmanagement voor de Energietransitie

Gemeente Purmerend doet mee aan de proef van het Rijk voor een aardgasvrije wijk. Hiermee wil Purmerend bijdragen aan de opgave van het Rijk om heel Nederland in 2050 aardgasvrij te hebben. De keuze is gevallen op de wijk Overwhere-Zuid, waar de gemeente het werk combineert met de al  geplande rioolvervanging en herinrichting. Op een relatief klein oppervlak moet veel gebeuren:

  • het riool vervangen,
  • een gescheiden rioolsysteem aanleggen,
  • de wijk herinrichten,
  • stadsverwarming aanleggen,
  • verzwaard elektranet aanleggen,
  • waterleidingnet vervangen,
  • woningen verduurzamen.

Ieder onderdeel heeft zijn eigen opdrachtgever. De phbm-adviseur stuurt in dit project op een optimale samenwerking tussen de verschillende partijen. Dat levert tijdwinst op en zorgt voor minder overlast in de wijk.

 

Klant

Gemeente Purmerend

Expertise

Contractmanagement

Adviseur

Imora Das

Samenwerking

phbm adviseert de gemeente en de nutspartijen bij zowel het traditionele contract voor de herinrichting en rioolvervanging van Overwhere-Zuid als het geïntegreerde contract voor de proeftuin. Het gaat hierbij om advies in de aanbestedingsfase en uitvoeringsfase. De phbm-adviseur onderzoekt of gemeente en Stadsverwarming nog intensiever kunnen samenwerken door gezamenlijk op te trekken als opdrachtgever. De werkzaamheden in de openbare ruimte worden dan in één geïntegreerd contract op de markt gezet. Naast de samenwerking tussen de verschillende externe partijen, stimuleert phbm dus ook de samenwerking tussen betrokken teams binnen de gemeente en ondersteunt hen in werken met de UAV-GC.

Proeftuin

Gemeente Purmerend realiseert dit project met subsidie vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken van Rijksoverheid. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen in totaal 27 gemeenten kennis en ervaring op met het haalbaar en betaalbaar verduurzamen van bestaande wijken.

Gepubliceerd op 6 juni 2019