Skip to main content

Ontwikkeling Lelystad airport

Lelystad Airport wordt ontwikkeld als ‘Twin Airport’ ter ondersteuning van de mainport Schiphol. De ontwikkeling van Lelystad Airport is nodig als alternatieve capaciteit voor niet-mainportgebonden verkeer. Lelystad Airport zal dan in 2018 operationeel moeten zijn, gekeken naar de verwachte groei voor Schiphol. Daarnaast wil de luchthaven voldoende ruimte bieden voor de overige luchtvaartactiviteiten en zich ontwikkelen als regionaal centrum voor Business Aviation, MRO-activiteiten, (vlieg-) opleidingen en recreatieve luchtvaart. De ontwikkeling van Lelystad Airport is opgedeeld in verschillende percelen.

Klant

Lelystad Airport

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Rachel Damwijk

Als onderdeel van het Projectteam stelt phbm een OG integrale planning op van de verschillende percelen. Vanuit deze planning worden de raakvlakken tussen de percelen en mogelijke knelpunten naar boven gehaald. De eerste versie van de integrale planning zal bestaan uit perceel 1: Lucht- en landzijdige infrastructuur, perceel 2A: Terminal gebouw en perceel 2B: Dienstverlening. Aan deze planning zullen telkens nieuwe percelen toegevoegd worden om uiteindelijk tot één integrale planning voor de hele ontwikkeling van Lelystad Airport te komen.