Skip to main content

Hoe bedden wij, als branche, duurzaamheid op de juiste manier in, in contracten? phbm organiseert op dinsdag 7 juli een kennissessie om daarover te sparren. Samen met opdrachtnemers én opdrachtgevers gaan wij het gesprek aan om op die vraag antwoord te geven. Hoe maken we in een samenwerking het containerbegrip duurzaamheid concreet in een contract? Realistisch voor de opdrachtnemer en volgens de wens van de opdrachtgever. Praktisch en betaalbaar voor het project, om zo een succesvol werk neer te zetten.

Waardevolle middag
phbm merkt dat duurzaamheid gelukkig steeds meer inhoud in projecten inneemt. Maar de wil is nog groter dan de kennis en kunde over hoe we dat dan op een juiste manier doen. Wij willen daar met geïnteresseerden over sparren. We zorgen voor een mooie middag, met afwisseling tussen inventieve sprekers en discussies over scherpe stellingen. Groei, ervaring en ontwikkeling in kennis staan voorop. We sluiten af met een borrel, waarbij het netwerken en het leggen van connecties binnen de infra en mobiliteit natuurlijk ruim baan krijgt.

Kom je ook?
Je bent van harte uitgenodigd. Stuur een mail met je aanmelding of vraag voor meer informatie naar duurzaamheid@phbm.nl. Bellen mag ook: 06 11 74 97 94.