Skip to main content

Wat kunnen wij doen om Nederland een stukje mooier te maken? Deze vraag stellen wij elkaar regelmatig binnen phbm. Dat willen we niet alleen doen, maar samen met onze klanten en partners. Begin dit jaar hebben de adviseurs van phbm drie thema’s omarmd, waarbinnen we ons verder willen ontwikkelen. In deze nieuwsbrief laten we je kennis maken met de thema’s.  

Samenwerking, Smart Cities en Duurzaamheid, dat is waar phbm de komende jaren voor staat. Juist deze thema’s zijn gekozen, omdat ze naadloos aansluiten op de missie en visie van phbm om Nederland een stukje mooier te maken. Op dit moment werkt iedere themagroep aan een plan om focus aan te brengen en de doelen en activiteiten binnen het thema helder te krijgen. Door themagericht te werken, behouden we onze flexibiliteit en toekomstbestendigheid.

Samenwerking
Bij phbm geloven we dat samenwerken en verbinden essentieel zijn binnen alle projecten. Ongeacht de contractvorm, vinden we een vooruitstrevende samenwerking van groot belang. De contractontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, maar wat maakt nu een goede samenwerking? Durven we elkaars belangen eenduidig met elkaar te delen, elkaar wat te gunnen, te vertrouwen en elkaar aan te spreken? Daar gaan de adviseurs van phbm zich nog verder in ontwikkelen met de juiste kennis, kunde en ondersteunde tools.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip. Dat realiseren we ons. Daarom onderzoeken we binnen dit thema hoe wij maximale waarde blijven toevoegen voor ons netwerk. Één ding is zeker, de wereld verandert en duurzaamheid speelt een cruciale rol. Ook gaan hier de ontwikkelingen in rap tempo door, hoe blijven we dit monitoren en hoe krijgen we de verschillende duurzaamheidsambities concreet gerealiseerd?

Smart Cities
Het thema Smart Cities kwam al ter sprake tijdens ons netwerkevent in gesprek met Jan Willem Wesselink van de Future City Foundation. phbm is één van de 51 partners van de City Deal van de Future City Foundation. Samen met deze ‘movement of communities’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we de komende twee jaar 12 tools voor slimme regio’s, steden en dorpen. phbm zit er middenin, denkt mee en geeft advies.

Meer weten, meedenken of samenwerken?
In volgende nieuwsbrieven gaan we steeds dieper op een van de drie thema’s in. Ben je benieuwd wat de thema’s mogelijk voor jou of je bedrijf kunnen betekenen, blijf de nieuwsbrief dan goed volgen.

Wil je meer weten, meedenken of samenwerken op het gebied van een van de thema’s neem dan contact op met Maarten van Son of
Roel van der Weerd via m.vanson@phbm.nl of r.vanderweerd@phbm.nl.