Skip to main content

Programma AWA

Al ruim een jaar adviseert phbm de gemeente Amsterdam binnen het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) bij verschillende inkopen en aanbestedingen ter voorbereiding op werkzaamheden aan de Piet Heintunnel, de Michiel de Ruijtertunnel, de Amsterdam Arenatunnel en de vernieuwing van de Verkeerscentrale Amsterdam. Daarnaast verzorgt phbm het issuemanagement binnen het programma en de regierol op de samenwerking tussen het programma en de Tunnel Beheer Organisatie, waaraan de projecten straks worden opgeleverd.

Klant

Gemeente Amsterdam (Metro & Tram)

Expertise

Inkoop, contractmanagement

Adviseur

Belle Montanus en Marcel Krikke

Thema

Duurzaamheid

Inkoop mobiliteitsmaatregelen
Onze adviseur Belle Montanus houdt zich onder andere bezig met het inkopen van mobiliteitsmaatregelen voor de afsluitingen van de verschillende tunnels, zodat de stad ook tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft. Hierbij wordt met name ingezet op het ervoor zorgen dat reizigers de spits mijden om zo piekdrukte te voorkomen. Daarnaast wordt ingezet op duurzame gedragsverandering onder reizigers, ook als de tunnels weer open zijn. Binnen het programma is één van de inkoopdoelstellingen om samen te werken met de markt, de verschillende (Europese) aanbestedingen zijn dan ook voor Alliantie- en Bouwteamcontracten. Hierbij ondersteunt Belle in de contractvoorbereiding. Naast de contractvoorbereiding op de grote projecten, coördineert Belle het inkoopproces voor nadere overeenkomsten binnen de samenwerkingsovereenkomst voor ingenieursdiensten en de raamovereenkomst voor auditdiensten.

Issuemanagement
Adviseur Marcel Krikke is verantwoordelijk voor het issuemanagement binnen het programma. In de complexe dynamiek van vier uitdagende projecten binnen één programma is een centraal proces ingericht om knelpunten snel te identificeren, te adresseren en op te lossen. Om de doelstelling van een integraal toekomstbestendig wegtunnelsysteem te kunnen borgen is het belangrijk het overzicht te bewaken over de projecten heen. Besluiten in het ene project kunnen impact hebben in de andere projecten. Met issuemanagement wordt geborgd dat issues en knelpunten snel, maar ook zorgvuldig tot besluitvorming kunnen worden gebracht.

Daarnaast vervult Marcel de rol van regievoerder richting de Tunnel Beheer Organisatie (TBO). TBO is binnen de gemeente Amsterdam verantwoordelijke voor het Asset Management van de tunnels, maar ook voor de bediening en bewaking voor het veilig gebruiken van de tunnels. De projecten worden na afronding aan TBO opgeleverd. Om nu al te bewaken dat de resultaten ook daadwerkelijk bruikbaar zijn en voldoen aan de wensen van de TBO is continue afstemming nodig. phbm houdt regie op dat proces en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan een tevreden klant.

Programma AWA
Amsterdam groeit en de stad wordt steeds drukker. Een goede bereikbaarheid is enorm belangrijk. De Amsterdamse wegtunnels spelen hierbij een grote rol. Net zoals de rijksoverheid en andere grote steden staan we de komende jaren voor een grote onderhoudsopgave: zorgen dat de tunnels weer klaar zijn voor de toekomst. Dat houdt in eenvoudig te bedienen, makkelijk te onderhouden en veilig te gebruiken. Beheer en onderhoud is de komende jaren prioriteit voor de gemeente Amsterdam. Sinds voorjaar 2018 heeft Metro en Tram, afdeling Bijzondere Opdrachten, de renovatie van de Amsterdamse wegtunnels op zich genomen. Om dit te realiseren is het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) opgezet.

Binnen het programma worden vier projecten aangepakt: de renovatie van de Piet Heintunnel, aanpassingen aan de Michiel de Ruijtertunnel, de renovatie van de Arenatunnel en de vernieuwing van de Verkeerscentrale Amsterdam.