Skip to main content

phbm geeft workshop UAV-gc aan #WSP BU Energy

Eind september gaven onze adviseurs Marcel Krikke en Maarten van Son een workshop UAV-gc aan #WSP BU Energiy. In twee dagdelen werd op een interactieve en praktische manier de stof behandeld. Met als resultaat dat iedereen over voldoende basiskennis beschikt, dezelfde taal spreekt en bekend is met het gedachtengoed van de UAV-gc.

Klant

BU Energy

Expertise

Contractmanagement

Adviseur

Marcel Krikke & Maarten van Son

Tijdens de workshop zijn diverse artikelen uit de UAV-gc onder de loep genomen en is stilgestaan bij wat dat in de praktijk betekent. Door de interactieve insteek konden de aanwezigen verschillende vragen stellen en werden voorbeelden besproken hoe volgens het gedachtengoed van de UAV-gc gehandeld dient te worden. Ook werd besproken dat vanuit de uitvoering hier vaak anders tegenaan gekeken wordt.

De basis
Tijdens het eerste dagdeel stond de basis centraal. Behandeld werd het ontstaan, de principes en achtergrond van de UAV-gc, de verschillen tussen RAW en UAV-gc en welke rollen en verantwoordelijkheden onderscheiden worden, inclusief doorvertaling naar onderaannemers en leveranciers.

De verdieping
Het tweede dagdeel was een verdieping op onder andere systeemgerichte contractbeheersing (SCB), toetsing en acceptatie, kwaliteitsborging en verificatie/validatie, oplevering en overdracht en wijzigingen en afwijkingen. De workshop werd vanwege de interactie door iedereen goed ontvangen en als fijn ervaren. Voor een aantal aanwezigen maken we een programma op maat om zo nog meer specifieke kennis van de UAV-gc over te brengen. Volgend jaar zet #WSP energie een nieuwe workshop in om de UAV-gc 2022 te behandelen.