Skip to main content

Integrale project IJtram

phbm levert haar expertise bij het project IJtram van de gemeente Amsterdam. Sinds 2017 zijn we verantwoordelijk voor het planningsmanagement-proces. Wij stellen een integrale planning en detailplanningen op voor een aantal deelprojecten en actualiseren deze. Op basis hiervan levert phbm advies aan het projectteam en bijdrage aan de kwartaalrapportages.

 

Klant

Gemeente Amsterdam

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Alex Bell

Het projectdoel

De IJtram is een intensief gebruikte lijn en bovendien begint de nieuwbouw van woningen op IJburg weer aan te trekken. Ook krijgt het bouwprogramma van Zeeburgereiland een ambitieuze omvang. Om de IJtram voor 2025 toekomstbestendig te maken is phbm’s beheersing van het planningsproces dus essentieel. Voor verdere ontwikkeling en kwaliteit van beide gebieden is het belangrijk dat deze ontsloten zijn door hoogwaardig, kwalitatief, snel en betrouwbaar OV. De IJtram is daarvoor de aangewezen lijn.

De scope van het integrale project IJtram bestaat uit deze maatregelen (deelprojecten):

  • Keervoorziening Centraal Station;
  • Uitbreiden van de IJtramstalling op Zeeburgereiland;
  • Ombouwen van de baanbeveiliging IJtram naar een stadse situatie;
  • Diverse kleine maaiveldaanpassingen langs traject IJtram;
  • Het aanbrengen van geleide-lijnen op haltes;
  • Het mogelijk maken van gekoppeld rijden.

Achtergrond van het project

Vervoerregio Amsterdam stelde met haar partners GVB en gemeente Amsterdam een investeringsagenda en samenwerkingsovereenkomst voor het openbaar vervoer (IAOV) vast, om in de periode 2014-2025 infrastructurele maatregelen uit te voeren. Project IJtram namen zij op in de IAOV omdat het een zeer intensief gebruikte tramlijn is.