Dijkversterking Houtribdijk

By 26 november 2018Projectbeheersing

Dijkversterking Houtribdijk

De Houtribdijk is aangelegd met als doel het Markermeer te polderen, de Markerwaard is er echter nooit gekomen. Naast een verbinding voor verkeer tussen Lelystad en Enkhuizen zorgt de Houtribdijk voor een scheiding tussen het IJsselmeer en het Markermeer en een bescherming voor alle provincies rond het IJsselmeergebied voor hoogwater. De 25 kilometer lange Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet.

Klant

Combinatie Houtribdijk

Adviseur

Annelies Rijstenberg

Expertise

Projectbeheersing

Rijkwaterstaat heeft de versterking op de markt gezet en deze is gegund aan Boskalis en Van Oord. Onder de naam ‘Combinatie Houtribdijk’ zijn zij in de zomer gestart met de uitvoering. De opgestelde planning en de voortgang hierop worden gemonitord en verwerkt door phbm.

Om waterveiligheid te garanderen wordt de Houtribdijk deels door zandige oevers versterkt en deels door middel van breuksteenoevers. De zandige oevers vangen de golfslag van het Markermeer en het IJsselmeer op en zorgen tevens voor een leefomgeving  voor planten en dieren. Het deel van Trintelhaven naar Lelystad wordt versterkt met breuksteen en gietasfalt.

Naast de dijkversterking wordt er een nieuw natuurgebied aangelegd, ‘Trintelzand’. Dit natuurgebied wordt 270 ha en is geschikt voor mosselen, slakjes, insecten en vissen. Trintelzand draagt bij aan een betere waterkwaliteit en versterking van het ecologische systeem in het Markermeer. Tevens wordt er een watersportstrand aangelegd bij Lelystad voor kite- en windsurfers.

Medio 2020 zal de dijkversterking gereed zijn.