Skip to main content

Dijkversterking Houtribdijk

In december 2017 is phbm begonnen met een planningsopdracht voor Combinatie Houtribdijk. De 25 kilometer lange Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet en wordt versterkt. phbm maakt een verbeterslag in de planning door een planning te maken die is opgebouwd uit mijlpalen en de fasen ontwerp, voorbereiding, uitvoering, oplevering en aflevering. De planning wordt om de week geüpdatet met het kernteam en dient als leidraad bij de termijnstaat. Daarom is een gedegen planning van groot belang.

Klant

Combinatie Houtribdijk

Expertise

Projectbeheersing

Adviseur

Annelies Rijstenberg

Uitdagingen in het project

De Houtribdijk moet bijdragen aan betere waterkwaliteit en versterking van het ecologisch systeem van het Markermeer. Dit betekent dat in sommige maanden niet aan de versterking gewerkt mag worden. Een andere uitdaging is dat de aanvoer van materiaal voornamelijk over water verloopt. Laag water kan voor problemen zorgen. Een derde uitdaging is vorst; vorig jaar lagen werkzaamheden zes weken stil door grote stukken ijs.

Hoe lossen we dit op?

De planner speelt goed in op de uitdagingen in het project. We houden rekening met de flora en fauna. Bijvoorbeeld door in te plannen dat werkzaamheden in het broedseizoen worden stilgelegd. Daarnaast is de phbm-adviseur een snelle schakelaar. We passen de volgorde van werkzaamheden aan als bijvoorbeeld stenen niet aan te voeren zijn of als ijs de uitvoer van bepaalde werkzaamheden verhindert.

De Houtribdijk

Combinatie Houtribdijk garandeert de waterveiligheid door de Houtribdijk te versterken met zandige oevers of breuksteenoevers. Naast de dijkversterking wordt ook 270 hectare nieuw natuurgebied aangelegd. Dit natuurgebied ‘Trintelzand’, ongeveer zo groot als 540 voetbalvelden, is een goed thuis voor mosselen, slakjes, insecten en vissen. Medio 2020 is de dijkversterking gereed.