Skip to main content

Contractmanagement Reconstructie Amstelveenseweg

Wij geven voor Dura Vermeer invulling aan het contractmanagement bij de reconstructie van de Amstelveenseweg in Amsterdam. De werkzaamheden omvatten onder andere de borging dat de afspraken in het contract nagekomen worden door beide partijen en de wijzigingen, die mede door genoemde omstandigheden tot stand zijn gekomen, overeen te komen en af te handelen.

Klant

Dura Vermeer

Expertise

Contractmanagement

Adviseur

Nynke de Jong

De Amstelveenseweg in Amsterdam is een belangrijke verkeersader door Amsterdam-Zuid. De weg loopt van de Overtoom tot aan de gemeente Amstelveen. Zowel het wegdek, de trambaan als de kabels, leidingen en de riolering tussen het Stadionplein en de Zeilstraat, zijn aan vervanging toe. Dit noodzakelijke onderhoud is aangegrepen om tegelijkertijd de weg opnieuw in te richten en de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren. In het midden van dit werkgebied ligt het Haarlemmermeercircuit, waaraan de tramremise Havenstraat is gevestigd.

De gemeente Amsterdam heeft de opgave voor reconstructie van deze weg in een E&C contract op de markt gezet. Dura Vermeer heeft de beste prijs/kwaliteit aanbieding gedaan en is daarmee aannemer geworden voor dit werk.

Het project kent vele uitdagingen. Van dit tracé maken alle mogelijke vervoersstromen intensief gebruik: auto’s, trams, bussen, voetgangers en stromen fietsers. Ondanks de vooronderzoeken bleken meer puin en oude kabels in de grond te liggen, is de staat van de verouderde water- en gasleidingen slechter dan verwacht en is meer olie- en asbestvervuiling aangetroffen. Ook is de scope van het project uitgebreid door voortschrijdend inzicht van de gemeente en haar stakeholders. Zo worden delen van het riool buiten de grenzen van het maaiveldontwerp vervangen en wordt drainage aangelegd aan weerszijden van de weg over de gehele lengte.

Deze onvoorziene omstandigheden zijn niet in te passen binnen de oorspronkelijke planning. Een groot deel van het werk wordt afgerond binnen de aanvankelijke tijdvakken en zoveel als mogelijk conform planning. Voor de overige werkzaamheden wordt door de Stadsregisseur een nieuw tijdvak aangewezen.