Skip to main content

Op 24 januari werd bij phbm op kantoor een kennissessie over samenwerken bij UAV-gc en Bouwteams met betrokken externen gehouden. Onder leiding van phbm-collega Marcel Krikke en Quinten Niekrake van Witteveen+Bos werd het publiek meegezogen in de hedendaagse realiteit van het contractmanagement. Na een presentatie over de waarde van UAV-gc binnen het hedendaagse contractdenken en de implementatie van Bouwteams  maakten de betrokkenen zich op voor een discussie aan de hand van een aantal vraagstellingen.

Al snel werd duidelijk dat veel binnen het contractdenken samenhangt met de wil om samen tot een weloverwogen projectresultaat te komen. Het contract kan vooral gezien worden als hulpmiddel waarin de projecteisen duidelijk staan omschreven. In geval van een gebrekkige of weggevallen samenwerking kan er op teruggegrepen worden. Het is echter de onderlinge dialoog die een fijne synergie creëert en ervoor zorgt dat knelpunten en pijntjes binnen een project weggemasseerd worden.

Concrete zorg is er wel over mogelijke mismatches tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Centraal binnen de onderlinge samenwerking is – naast het vertrouwen in elkaar – de vakinhoudelijke kennis. Wanneer deze aan opdrachtgeverskant ontbreekt, kan het ertoe leiden dat projecten niet met de juiste projectscope aangepakt worden. Sommige projecten kennen een complexe dynamiek, wat niet altijd binnen de kaders van een contract zijn op te lossen. Dit is vandaag de dag met name het geval bij projecten binnen de bebouwde sferen. Het werken binnen dergelijke dynamische omgevingen vraagt om samenwerking met een meer gedetailleerde blik.

De dag werd afgesloten met een gezellige borrel. Middels deze weg willen wij nogmaals Quinten Niekrake en alle overige betrokkenen bedanken voor een waardevolle, leerzame dag waarin de uitdagingen binnen het werkveld centraal stonden.