“Without data, you’re just another person with an opinion.”

Deze quote van de Amerikaanse statisticus Edwards Deming zet je aan het denken over de juistheid van besluiten die worden genomen binnen projecten. Een phbm’er viel het recent op dat bijzonder veel aannames worden gedaan binnen projecten. Aannames gebaseerd op eigen expertise en op eigen deskundigheid. Een dergelijk aanname hoeft niet altijd waar te zijn, maar toch kan dit de keuze van een projectmanager sterk beïnvloeden. De aanname van één deskundige kan dus cruciaal zijn. Maar waarom dan niet de aannames van tien of misschien wel honderd deskundigen gebruiken die de desbetreffende situatie al eens meegemaakt hebben?

Data zijn een verzameling van ervaring en kennis van verschillende mensen in bepaalde situaties. Door dit goed te documenteren kan men deze verzameling raadplegen om besluiten te onderbouwen. Het is een keuze om je project data-gedreven aan te pakken. Het kan een projectmanager ondersteunen bij het plannen, monitoren en controleren van projecten. Denk bijvoorbeeld aan data over doorlooptijden van bepaalde werkzaamheden. Deze kunnen erg goed van pas komen in de tijdsplanning van een project. Maar ook kan een risicodatabase geraadpleegd worden. Wat zou het handig zijn om de beheersmaatregelen te bekijken van anderen die al eens eerder een soortgelijk risico hebben meegemaakt. Met deze voorbeelden maak je niet alleen gebruik van de kennis die je op dat moment in huis hebt, maar je maakt gebruik van al de (data-gedocumenteerde) kennis die je ooit in huis hebt gehaald. Data kunnen een goudmijn zijn voor de efficiëntie van het project.

De toepassing van data is de sleutel tot het efficiënter maken van projecten. Zonder data ben je immers gewoon weer iemand met een mening!

 

Meer informatie over Data-Gedreven Projectbeheersing? Neem contact op met Jason Evenden 06-11264563.