Skip to main content

Elvira doet vanuit de masteropleiding Construction Management & Engineering van de faculteit Civiele techniek aan de TU Delft haar afstudeeronderzoek bij phbm. Ze onderzoekt hoe circulaire economie precies opgenomen moet worden in contracten zodat er duidelijkheid is voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Door duidelijkheid over het concept is beter waarborging ervan gedurende het ontwerp en de uitvoering van het project mogelijk.

Circulaire economie wordt gezien als de toekomst en daarom heeft de Nederlandse overheid het ‘Nederland Circulair in 2050’ programma opgezet. Hierin geeft het parlement een framework waarmee we in 2050 onze economie hebben omgebogen naar een circulaire. Niet raar, want klimaatverandering, een groeiende vraag naar grondstoffen en afhankelijkheid van andere landen zijn redenen om af te stappen van een lineaire economie.

In het ‘Nederland Circulair in 2050’ programma zijn vijf sectoren aangewezen die grote stappen moeten zetten wat betreft circulaire economie. Eén van deze sectoren is de constructie industrie: een belangrijke sector in de Nederlandse economie met een jaarlijkse productie van ongeveer 60 miljard euro en minstens 458.000 werknemers. Daarnaast is de constructie industrie verantwoordelijk voor 35% van het totale afval van Nederland. Het gebruik van materiaal in de Nederlandse constructie en sloop is de grootste boosdoener als het gaat om klimaatverandering; het is verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de totale uitstoot. Herevaluatie van gemaakte keuzes in het (her)gebruik van materialen in de constructie sector is dus essentieel. Ondanks het feit dat al veel wordt gerecycled is de constructie industrie nog steeds verantwoordelijk voor een groot deel van het transport dat plaats vindt en energie dat gebruikt wordt. Een nieuwe manier van denken, ontwerpen, construeren, onderhouden en functioneren is daarom nodig. Circulaire economie kan de uitkomst bieden.

Circulaire economie klinkt interessant en het wordt steeds meer toegepast in de praktijk. Toch blijkt dat verschillende actoren in de constructie industrie moeite hebben met dit opkomend concept. Daarnaast is er nog geen goede beweegreden voor verschillende spelers om het concept daadwerkelijk toe te passen in projecten. Doordat het toepassen van circulariteit in constructie projecten een uitdaging is, is het aantrekkelijk hier weinig tot niks mee te doen. Een oplossing: circulaire economie opnemen in het contract.

Elvira kijkt er naar uit samen met phbm een onderzoek neer te zetten dat bijdraagt aan de circulaire economie van Nederland!