Skip to main content

(Begeleidings)ethiek voor het Rotterdams innovatiecentrum VONK

phbm organiseert een workshop om ethiek toe te passen in je team 

Het Rotterdams Innovatiecentrum VONK vroeg phbm om een workshop te organiseren om kennis te maken met Begeleidingsethiek.
Begeleidingsethiek is één van de tools die VONK uitprobeert in hun proeftuin van ethische tools. Graag wil het innovatiecentrum een eigen palet aan ethische reflectiewijzen samenstellen die goed past bij de organisatie. phbm droeg hier een steentje aan bij.
 

Klant

Rotterdams innovatiecentrum VONK

Expertise

Begeleidingsethiek

Adviseur

Susan van Esch

Thema

Smart City

phbm begeleidt een casus en draagt bij aan de proeftuin van VONK
Naast het organiseren van de workshop Begeleidingsethiek, heeft phbm VONK begeleid in het op waarde schatten van Begeleidingsethiek ten opzichte van andere tools (denk aan moreel beraad, een ethische commissie, IAMA of DEDA). Er zijn veel verschillende manieren om ethiek een plek te geven in je organisatie. Dit kan een zoektocht zijn voor organisaties: welke smaken zijn beschikbaar en welke past bij ons? Door over verschillende methoden te horen kreeg het team bij VONK een indruk van welke opties beschikbaar zijn en wat bij hen zou passen. VONK heeft hiermee weer een stap gezet in het ontwikkelen van een eigen visie op ethiek.

De casus: Rotterdams internet
Aan de hand van een casus wilde VONK aan de slag met Begeleidingsethiek. De casus betrof een project wat nog in de idee-fase zit: lokaal internet. Dit lokale internet betekent dat je alleen met je stads- of regiogenoten deelneemt aan bepaalde fora op het internet. Wat is waardevol aan dat lokale, in dit voorbeeld Rotterdamse, internet? Hoe kan Rotterdams internet positieve impact maken? En hoe kunnen de makers en gebruikers negatieve effecten voorkomen? De uitdaging was om met deze abstracte casus toch concrete feedback en vervolgacties op te halen. En met succes! Na afloop van de sessie waren de deelnemers positief verrast over hoeveel acties en nieuwe ideeën zij samen hadden opgehaald. Hiermee kan de casushouder verder en heeft hij een eerste indruk van het draagvlak voor zijn innovatie. Juist in de beginfase, ook wel de “fuzzy front-end” genoemd in de sessie, vonden de deelnemers de methode goed passen. Omdat men nog kan meesturen aan het uiteindelijke product. Ook gaven deelnemers aan door de sessie ‘genetwerkt’ te hebben binnen de eigen organisatie en hierdoor meer in verbinding te staan met collega’s.

Verkennen van waardevolle mobiliteit en techniek in de openbare ruimte
Het Rotterdams Innovatiecentrum VONK is een open leeromgeving van en voor vernieuwers.​ VONK verkent met haar innovatienetwerk de betekenis van technologische ontwikkelingen voor de stad.​ Een goede match dus met de visie en missie van phbm. phbm staat met verschillende partijen, zoals innoverende bedrijven, kennisinstellingen, platforms en overheden, in contact om de betekenis van technologische ontwikkelingen voor de openbare ruimte en mobiliteit te verkennen. Om positieve impact te maken in de leefomgeving zoekt phbm naar verschillende vormen van dialoog over waarden. Één van de vragen die hierin speelt en die ook in deze ethieksessie naar voren kwam was representativiteit en diepgang.

In je onderzoek naar impact van een innovatie wil je een zo representatief mogelijk beeld krijgen van de doelgroep waarop de innovaties impact hebben. Ook wil je zo goed mogelijk begrijpen wat mensen in hun mening over een innovatie drijft. phbm zoekt naar de juiste balans van praktisch haalbaar (hoeveel mensen kun je om hun mening vragen? hoeveel tijd kun je daarvoor nemen?) én representativiteit van de doelgroep.

Ben je hier benieuwd naar of wil je hierin samenwerken? Luister dan binnenkort naar onze podcastaflevering WegWijzers met Bart Wernaart (Lector Moral Design Strategy aan de Fontys Hogeschool )of neem contact op met Susan van Esch via s.vanesch@phbm.nl.

Gerelateerde projecten

Geen projecten gevonden