Skip to main content

Klimaatneutraal & circulair inkopen gaat om ketentransformatie

Een duurzame inkoopstrategie vereist een verschuiving in de manier waarop we producten en diensten verwerven. Het gaat niet alleen om het vinden van leveranciers die milieuvriendelijke producten aanbieden, maar ook om het waarborgen van een duurzame toeleveringsketen. Inkopers kijken verder dan de prijs en wegen de impact van hun aankopen op mens en planeet. Hiermee is duurzame inkoop een essentieel onderdeel van de transitie naar een duurzame samenleving.

Samenwerking en betrokkenheid
Het realiseren van duurzame inkoop vergt samenwerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit omvat leveranciers, klanten, medewerkers en andere partners in de toeleveringsketen. Door samen te werken kunnen we kennis delen, best practices identificeren en gezamenlijke doelen stellen om duurzaamheid te bevorderen. Als aanbestedende dienst kan je daarin het beste zoveel mogelijk duidelijkheid bieden voor de markt.

Uitdagingen en kansen
Natuurlijk zijn er uitdagingen bij het implementeren van een duurzame inkoopstrategie. Zo blijven er nog altijd veel aanbestedingen gegund op prijs i.p.v. op duurzame en circulaire initiatieven. Onder meer weerstand van leveranciers, hogere kosten en complexiteit van toeleveringsketens bemoeilijken soms de ketentransformatie. Echter, met uitdagingen komen ook kansen. Duurzame inkoop kan leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn, versnellende sectorale innovatie en een positieve impact op het milieu en de samenleving als geheel.

Aflevering Wegwijzers: Duurzame Inkoop
In deze aflevering van onze podcast Wegwijzers gaan we dieper in op het onderwerp duurzame inkoop. Marcel Krikke en Maarten Karsten (phbm) spreken met Jasper Flapper van Rijkswaterstaat om de uitdagingen, best practices en toekomstige trends te verkennen.

Luister nu naar Wegwijzers om meer te leren over dit cruciale onderwerp en hoe het kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving.