Beter samenwerken? Kies het bouwteam!

Op vrijdag 12 juli 2019 ben ik afgestudeerd aan de TU Delft. Ik ben het afgelopen jaar bezig geweest met mijn afstudeeronderzoek bij phbm. In het onderzoek wordt de samenwerking in bouwteam en D&C projecten met elkaar vergeleken. Hiervoor is de RECAP tool gebruikt, die de samenwerkingsaspecten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer projecten helpt te beoordelen.

De RECAP tool bestaat uit twee ronden en bevat onder andere dertien samenwerkingscriteria gebaseerd op de succesfactoren voor samenwerking. In de eerste ronde beoordelen respondenten aan de zijde van Opdrachtgever en Opdrachtnemer 72 stellingen middels een online formulier. De formulieren worden verzameld en de resultaten worden geanalyseerd. In de tweede ronde vindt er een interview plaats met de respondenten. Aan de hand van de resultaten van beide ronden kunnen de verschillen in perceptie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer per criterium geïdentificeerd worden. De projectteams kunnen een gesprek starten, met begeleiding, over de verschillen in perceptie. Hierdoor zal er een betere verstandhouding en een verbeterde samenwerking ontstaan tussen de projectteams. Om de relatie tussen de projectteams gedurende het project op peil te houden kan RECAP meermaals toegepast worden. De respondenten in het onderzoek zijn erg te spreken over de RECAP tool en overwegen het te gebruiken in de toekomst!

In het onderzoek zijn drie bouwteam en twee D&C projecten in de GWW-sector onderzocht met gebruik van RECAP. Het resultaat van de vergelijking is duidelijk. De samenwerking tussen de projectteams van Opdrachtgever en Opdrachtnemer is beter op alle criteria in de bouwteam projecten. Het grootste verschil is te vinden in de mate waarin de projectteams geïntegreerd zijn als één team. De bouwteamfase eindigt nadat het ontwerp gereed is, maar de opgebouwde relatie heeft positieve effecten in de uitvoeringsfase. Verder zijn de communicatie, wederzijdse ondersteuning, relationele normen, cohesie en onderling vertrouwen tussen de projectteams in de bouwteam projecten sterker aanwezig dan in de D&C projecten. Het is belangrijk om te vermelden dat de conclusies van het onderzoek alleen over de samenwerking gaan. Het bouwteam biedt een betere samenwerking, maar dat is geen garantie voor een goed projectresultaat.

Vul hiernaast je naam, e-mailadres en bedrijfsnaam in en download de Nederlandse samenvatting.

Download nu