Invloed interne factoren op faalkosten.

In het onderzoek zijn negatieve invloeden ontdekt die in relatie staan tot faalkosten. De interne factor strategie laat zien dat projecten op voorhand te rooskleurig worden ingeschat en dat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verschil van inzicht bestaat voor wat betreft de plannen. Deze twee invloeden zorgen voor extra kosten omdat projecten uitlopen mede doordat er verschillende visies ontstaan.

Verder heeft het onderzoek aangetoond dat de interne factor structuur een negatieve invloed heeft op faalkosten. Als er een onbalans is tussen de omvang van de organisatie en het project, verlaten medewerkers de rol doordat er ruimte ontstaat voor het uitvoeren van een andere rol. Verder zorgt de slechte werking van het informatiesysteem ervoor dat historische en relevantie informatie verloren gaan ten koste van belangrijke besluiten. Dit leidt tot stagnatie in de samenwerking.

Tot slot laat de interne factor personeel ook een negatieve invloed zien ten opzichte van faalkosten. Motivatie- en kennisverlies door uitstroom van medewerkers en de kwaliteit van vaardigheden zijn redenen tot faalkosten. Kennisverlies en missende vaardigheden onder het personeel zorgen voor missende informatie, wat zorgt voor tijdverlies en extra kosten. Daarnaast zorgt een lage motivatie voor een negatief effect op effectiviteit en efficiëntie van medewerkers, wat uiteindelijk leidt tot extra kosten.

Benieuwd naar het hele onderzoek? Download dan de whitepaper!

Download nu