Circulaire Economie in Geïntegreerde Contracten

Eind augustus is ook onze tweede afstudeerder, Elvira Partoredjo afgestudeerd aan de TU Delft. Ze heeft met succes haar scriptie over ‘Circulair Economy within Integrated Contracts’ verdedigd.

De resultaten van het onderzoek beantwoord de volgende onderzoeksvraag:

Welke eisen moet de opdrachtgever van infrastructurele projecten, volgens opdrachtnemers, hanteren bij het opnemen van circulariteit in de officiële documenten van het project om de opdrachtnemers te stimuleren circulariteit te implementeren? Om consensus onder de opdrachtnemers te bereiken is de Delphi-methode toegepast. De Delphi-methode bestaat in dit onderzoek uit drie rondes. De eerste ronde is de scoping-ronde waarin semigestructureerd interviews werden gehouden met opdrachtgevers en opdrachtnemers. De scoping-ronde werd gebruikt om een idee van de huidige situatie te schetsen waarna het eerste standpunt kan worden aangenomen door de onderzoeker. Dit standpunt wordt vervolgens gebruikt in de twee rondes die volgen. Het oorspronkelijke standpunt betreft gebieden waarin de opdrachtnemer problemen ervaart met betrekking tot circulariteit in officiële aanbestedingsdocumenten. Uiteindelijk zijn er zes thema’s aangewezen waarin de opdrachtnemer problemen ervaart.

Ben je geïnteresseerd in deze zes thema’s en benieuwd naar de conclusies en aanbevelingen? Vul dan hiernaast je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres in en download de Nederlandse samenvatting.

Download nu