Skip to main content

Wat zijn de vijf randvoorwaarden van een goed samenwerkend team?

Een phbm’er werkt vaak in verschillende teams bij verschillende organisaties en bedrijven. Uit ervaring weten wij dat de samenwerking binnen een team niet altijd hetzelfde verloopt. Een team dat goed functioneert heeft verschillende voordelen. Je weet wat je van elkaar kunt verwachten, je kunt efficiënt met elkaar werken omdat je elkaar gemakkelijk kunt aanspreken en je merkt dat je meer plezier krijgt in het werk.

Patrick Lencioni
Iedereen werkt het liefst in een team met een goede samenwerking. Door ervaring kun je leren wat goed werkt en wat minder goed werkt bij het samenwerken in een team. Het moeilijke is dat niet elk team dezelfde dingen van jou verwacht. Hierdoor kan jij als individu niet altijd dezelfde rol aannemen en heb jij als individu niet de volledige invloed op de samenwerking. Patrick Lencioni heeft door jarenlang onderzoek te doen naar teamsamenwerkingen, randvoorwaarden beschreven die belangrijk zijn voor een goede samenwerking binnen een team. Op basis van zijn onderzoek hebben wij uiteindelijk vijf randvoorwaarden bepaald die voor ons centraal staan in een goede samenwerking. Het is belangrijk om deze randvoorwaarden te kennen en daaraan te werken als individu binnen een project en als team in zijn geheel om de samenwerking tot een succes te leiden.

Vertrouwen
De basis van samenwerken is vertrouwen, wanneer er vertrouwen ontbreekt is het belangrijk om dit te laten groeien en niet meer weg te geven. Vertrouwen kan ontstaan door de persoon achter de rol  te leren kennen. Hierdoor kan jij een band met elkaar opbouwen en ontstaat er een open werksfeer. Zonder vertrouwen is het erg moeilijk om lastige situaties te bespreken en op te lossen.

Veiligheid
Wanneer teamleden onderling vertrouwen in elkaar hebben kan dit leiden tot een veilige werksfeer waarin de moeilijke onderwerpen constructief besproken kunnen worden. Een veilige werksfeer betekent een open houding waarin teamleden elkaar durven aan te spreken en waar dit ook gebeurt.

Betrokkenheid
Door betrokken te zijn binnen een team is het mogelijk om gezamenlijk meer te bereiken. In je eentje ga je sneller maar samen kom je verder is een bekend gezegde binnen phbm. Omdat je betrokken met elkaar bent doe je het werk samen. Het team is bereid om elkaar te helpen waar nodig.

Resultaat
Wanneer de eerste drie kenmerken aanwezig zijn komt het resultaat vanzelf. De basis staat waardoor er goed resultaat gehaald kan worden. Het behalen van succes en goede resultaten kan het gevoel geven van een goed samenwerkend team. phbm is echter van mening dat de goede resultaten vanzelf minder worden wanneer het goede resultaat is behaald zonder een sterke basis van de eerste drie kenmerken.

Plezier
Het laatste kenmerk van een goed samenwerken team vinden wij plezier. Het kan lastig zijn om ruimte voor plezier te maken binnen de werkdruk. Wij zijn echter van mening dat plezier helpt bij een prettige werksfeer en de samenwerking verstevigd. Wanneer plezier in het team ontbreekt kan niet het maximale uit de samenwerking worden gehaald.