Skip to main content

De uitdaging van duurzaamheid in aanbestedingen – 3 van 3

Duurzaamheid is een begrip dat veel de aandacht krijgt. Overal hoor je mensen praten over groen worden, milieuvriendelijk zijn en de planeet willen redden. Het is geweldig om te zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, ook in de aanbestedingen. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er zijn behoorlijk wat uitdagingen we lichten hier het effect van duurzame maatregelen die niet direct zichtbaar zijn eruit.

Effect van duurzame maatregelen niet direct zichtbaar
De effecten van duurzame maatregelen zijn niet altijd direct zichtbaar. Sterker nog, sommige maatregelen zijn überhaupt niet zichtbaar omdat ze bijvoorbeeld ondergronds zijn, of omdat ze in eerste instantie niet geassocieerd worden met duurzaamheid.

Langetermijninvesteringen
Duurzaamheid gaat vaak hand in hand met langetermijninvesteringen. Sommige lonen zich pas na maanden of jaren. Veelvoorkomend in onze branche is een aannemersbedrijf bedrijf wat besluit elektrische transportmiddelen aan te schaffen. Ze doen een flinke investering, want het is niet alleen het materieel zelf. Het is ook de laadinfrastructuur, het nieuwe plannen, mogelijkheden regelen tot laden op locatie… Plat gezegd, pas wanneer het systeem operationeel is en na lange tijd de energie minder gekost heeft dan de fossiele brandstof, ervaart het bedrijf de voordelen. Het kost geduld en vertrouwen, niet altijd de sterkste kant van de mens. We willen direct resultaat zien, maar dat is niet altijd mogelijk met de duurzaamheidsmaatregelen die we kunnen treffen.

Waarde van duurzaamheid kwantificeren
Er heerst een behoefte om de waarde van duurzaamheid te kwantificeren en te kunnen controleren of de investering van tijd, geld en energie de moeite waard is. Een prijskaartje eraan hangen, de investering uit te drukken in geld zou hier een goede mogelijkheid kunnen zijn, echter blijft het moeilijk om de baten in euro’s uit te drukken. Maar hoe gaan we de luchtkwaliteit, de bescherming van biodiversiteit, of het gezonder leven voor de mens kwantificeren. En helemaal het verschil ten opzichte van hoe het “zou zijn geweest” wanneer de maatregel niet getroffen zou zijn. Hoewel deze effecten van onschatbare waarde kunnen zijn, zijn ze niet direct meetbaar in financiële termen.

Holistische benadering
Certificeringsystemen zoals BREEAM en LEED zijn een goede eerste uitgangspunt, echter moeten we verder gaan dan alleen duurzaamheid alleen te willen meten in financiële termen. Duurzame maatregelen treffen, heeft effect op een breed scala van verschillende aspecten: zoals energieverbruik, emissies, grondstoffengebruik, inkoopbeleid en afvalbeheer. Maar ook zachte, maatschappelijke waarden zoals gezondheid, geluk en biodiversiteit. Het is belangrijk dat naar de bredere aspecten van duurzaamheid wordt gekeken. Een holistische benadering moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat duurzaamheid op alle niveaus wordt geïntrigeerd met het meten en evalueren van de duurzame maatregelen.

De complexiteit van duurzaamheidskwantificering kan een uitdaging zijn, maar we laten ons niet ontmoedigen. Het is belangrijk om te erkennen dat duurzaamheid geen one-size-fits-all benadering is. Elk project, elke locatie en elke maatregel is uniek en vereist aangepaste criteria. We moeten streven naar standaardisatie waar mogelijk voor kennisoverdracht en tijdefficiëntie. Maar altijd uitgaan van flexibiliteit en innovatie.