Skip to main content

De uitdaging van duurzaamheid in aanbestedingen – 2 van 3

Duurzaamheid is een begrip dat veel de aandacht krijgt. Overal hoor je mensen praten over groen worden, milieuvriendelijk zijn en de planeet willen redden. Het is geweldig om te zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, ook in de aanbestedingen. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er zijn behoorlijk wat uitdagingen, we lichten het gebrek van bewustzijn en betrokkenheid uit.

Gebrek aan bewustzijn en betrokkenheid
Naast het eventuele gebrek van bewustzijn is er soms ook weinig betrokkenheid bij duurzaamheid in bouw- en infra aanbestedingen. Sommige aannemers zijn bereid om te verduurzamen, of de focus te leggen op duurzaamheid met hun werkzaamheden binnen een project en dan blijkt het weer dat ze hierin niet voldoende worden gestimuleerd door de opdrachtgevers. Waarom zouden zij investeren in duurzaamheid als de opdrachtgevers weinig tot geen waarde hechten of de mooie innovatie en creatieve mogelijkheden van de opdrachtnemer niet belonen? Het is belangrijk dat duurzaamheid op waarde wordt geschat en erkend wordt dat het belangrijk is voor een gezonde toekomst. Door duurzaamheidscriteria op te nemen bij de gunning van opdrachten kunnen opdrachtgevers duurzaamheid stimuleren en motiveren bij de opdrachtnemers. Maar ook door het gesprek aan te gaan over concrete, project-specifieke toepassingen

De complexiteit van duurzaamheidskwantificering kan een uitdaging zijn, maar we laten ons niet ontmoedigen. Het is belangrijk om te erkennen dat duurzaamheid geen one-size-fits-all benadering is. Elk project, elke locatie en elke maatregel is uniek en vereist aangepaste criteria. We moeten streven naar standaardisatie waar mogelijk voor kennisoverdracht en tijdefficiëntie. Maar altijd uitgaan van flexibiliteit en innovatie.