Skip to main content

De drempels en drijfveren op de weg van duurzaam beleid naar een duurzame stad

Als je het over duurzaam overheidsbeleid hebt, dan heb je het al gauw over een breed scala aan complexe onderwerpen. De energietransitie, de overgang naar een circulaire economie, duurzame stadsplanning, klimaatadaptatie en de elektrificatie van mobiliteit gebeuren niet zomaar. Al deze thema’s vergen ambitieus maar realistisch overheidsbeleid om de verduurzaming van de samenleving te sturen en te stimuleren.

Duurzame stad van de toekomst
Hoe ga je van door de politiek geformuleerde ambities naar mooie duurzame resultaten? En hoe zorg je ervoor dat alle stakeholders worden meegenomen in de verduurzaming? Maaike Zwart is wethouder voor de gemeente Delft en heeft o.a. duurzaamheid in haar portefeuille. Met een doorkijkje naar de duurzame stad van de toekomst doorgronden we samen met haar de drempels en drijfveren op de weg daarnaartoe.

Duurzame invulling bouwprojecten
De infrastructuur en openbare ruimte is een sector waar veel ruimte ligt voor verduurzaming. Tijdens de bouw worden veel energie-intensieve en vervuilende materialen als staal en cement gebruikt, stoten de machines waarmee de bouwers werken broeikasgassen uit en voeren ze veel afval af vanaf de bouwplaats. Zo heeft één op de vijf voertuigen die op de weg rijdt iets met de bouw te maken. Om al deze redenen is een duurzame invulling van bouwprojecten van groot belang voor een duurzamer Nederland.

Belangrijke uitdagingen zijn daarin de vertaalslag maken van:

  • Ambitieus maar toch realistisch duurzaam beleid
  • Naar een inkoopstrategie die de markt uitdaagt
  • Tot aan de uitvoering van projecten waar geen bochten worden afgesneden en de gemaakte duurzame afspraken haalbaar blijken en dus bereikt worden.

Tweede aflevering podcast
Luister naar de tweede aflevering van de podcast Wegwijzers, waarin Maaike zwart met Marcel Krikke en Joeri Pieterson van phbm de dynamieken bespreken die met duurzaam beleid in gang worden gezet.