Onze thema’s

Duurzaamheid, Samenwerking en Smart City: 3 aparte thema’s, die toch ook sterk met elkaar samenhangen.

Samenwerking is de rode draad die door alles wat phbm doet en gelooft heen loopt. Of het nu binnen het thema Duurzaamheid of Smart City is, Samenwerking speelt altijd een rol.

Duurzaamheid en Smart City liggen daarnaast in het verlengde van elkaar. Een project waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt, kan nóg meer resultaat boeken door middel van slimme tools. En omgekeerd is een slimme stad pas ècht een slimme stad, als er ook rekening met duurzaamheid gehouden wordt.

Bekijk hier de hele video’s van Daan en Susan

Samenwerking

Met elkaar is werken het leukst. Samen is bij ons dan ook echt samen. De basis hiervoor is gelijkwaardigheid: iedereen is onderdeel van het geheel en alleen samen krijgen we iets voor elkaar. Met samenwerken kunnen we elkaars kennis en kunde goed gebruiken en versterken we elkaar.

Samenwerking is voor iedereen verschillend. Echter staat vast, dat je zonder samen te werken als individu niet verder komt. Wat je motivatie dus ook is, geloven wij dat je zonder samenwerking niet verder komt.

Binnen phbm weten de collega’s elkaar hierin goed in te vinden, wij zijn immers ‘uit hetzelfde hout gesneden’. Onze collega’s weten dit ook uit te dragen bij onze samenwerkingspartners door hun persoonlijke benadering, ambitie en ontwikkeling. Door steeds zelfbewuster te worden van eenieders eigen behoeften en kwaliteiten, en tegelijkertijd ook met oprechte belangstelling naar de behoeften en kwaliteiten van de ander te kijken, wordt echte samenwerking mogelijk. Dit leidt tot veel plezier in het werk en succesvolle projecten.

Is het dan altijd gezelligheid en feest bij ons? Vaak wel, maar niet altijd. Juist door te benoemen wat er speelt, wat er in de lucht hangt, dat er tegenstrijdige belangen zijn, wat iemand tegen zit of waar iemand geen goed gevoel bij heeft, maken we lastige situaties bespreekbaar, kunnen we het gesprek aangaan en blijven wij de vooruitstrevende samenwerking borgen.

“phbm is het bedrijf waarin vooruitstrevende samenwerking als anker in alle werkzaamheden is geborgd”.

Duurzaamheid

“De wereld een stukje mooier maken” is al vanaf het ontstaan van phbm de gedachte achter onze werkzaamheden. En nu zetten wij de volgende stap: phbm gaat zich actief inzetten voor duurzamere projecten.

Draagvlak voor duurzaamheidsambities is een uitdaging, onbekendheid zorgt namelijk vaak voor het naar beneden bijstellen van die mooie ambities. Met de kennis van phbm is er altijd ervaring, inspiratie en lef om tot oplossingen te komen. De basis hiervoor ligt in de persoonlijke drive van onze collega’s om de wereld een stukje mooier te maken en met onze samenwerkingspartners zijn er kansen genoeg.

Duurzaamheid is een containerbegrip. Vaak horen we “dan gaan wij ons richten op circulariteit” of  “dan werken wij aan CO2-reductie op onze projecten”. Door deze stellingen schieten we echter te snel naar technische oplossingen en gaan veel mogelijkheden voorafgaand aan de uitvoering verloren. phbm richt zich met haar praktische kennis daarom vooral op het strategisch advies in het gehele proces.

Daarmee bereiken we vanaf het initiatief van het project een duurzame gedachte, draagvlak én realisatie.

Het begeleiden van het proces doet phbm vanaf het moment dat een project de startbeslissing heeft gekregen, tot aan de overdracht naar beheer en onderhoud. phbm is de generalist en daarmee de spin in het web om duurzaamheidsambities te bereiken. phbm brengt stake- en shareholders binnen het project samen om tot een integrale, duurzame oplossing te komen.

“Wilt u duurzaamheidsambities serieus waarmaken? Laat phbm meedenken!”

Smart City

Volgens de mensen van phbm is een stad slim als deze onder andere leefbaar, efficiënt, veilig, inclusief, democratisch, duurzaam en ethisch verantwoord is. Vanuit onze traditionele expertise in inkoop en aanbesteding, zien wij onszelf als specialist die partijen kan adviseren in hoe smart city oplossingen kunnen worden toegepast.

phbm biedt advies en procesmanagement en wij zijn graag uw ‘samenwerkingsmakelaar’ op het gebied van smart city. Wij zorgen voor een beheerst proces in uw smart city vraagstuk, waarbij de samenwerking tussen partijen centraal staat. Wij kennen het smart city netwerk goed en kunnen door bijvoorbeeld door te vragen naar uw behoefte ook de juiste specialisten koppelen aan uw èchte vraag. Zo maakt u optimaal gebruik van de kansen die digitalisering en technologisering bieden en maken we samen stedelijke regio’s -waar mensen door (digitale) infrastructuur en mobiliteit aan elkaar verbonden zijn- slimmer!

“Smart City vraagstuk van idee tot praktische uitwerking? phbm adviseert u graag.”

Werk bij ons

Werk bij ons

Werk met ons

Werk met ons