Skip to main content

Onze thema’s

Duurzaamheid, Samenwerking en Smart City: 3 aparte thema’s, die toch ook sterk met elkaar samenhangen.

Samenwerking is de rode draad die door alles wat phbm doet en gelooft heen loopt. Of het nu binnen het thema Duurzaamheid of Smart City is, Samenwerking speelt altijd een rol.

Duurzaamheid en Smart City liggen daarnaast in het verlengde van elkaar. Een project waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt, kan nóg meer resultaat boeken door middel van slimme tools. En omgekeerd is een slimme stad pas ècht een slimme stad, als er ook rekening met duurzaamheid gehouden wordt.

Bekijk hier de hele video’s van Daan en Susan

Samenwerking

Met elkaar is werken het leukst. Samen is bij ons dan ook echt samen. De basis hiervoor is gelijkwaardigheid: iedereen is onderdeel van het geheel en alleen samen krijgen we iets voor elkaar. Met samenwerken kunnen we elkaars kennis en kunde goed gebruiken en versterken we elkaar.

Samenwerking is voor iedereen verschillend. Echter staat vast, dat je zonder samen te werken als individu niet verder komt. Wat je motivatie dus ook is, geloven wij dat je zonder samenwerking niet verder komt.

Binnen phbm weten de collega’s elkaar hierin goed in te vinden, wij zijn immers ‘uit hetzelfde hout gesneden’. Onze collega’s weten dit ook uit te dragen bij onze samenwerkingspartners door hun persoonlijke benadering, ambitie en ontwikkeling. Door steeds zelfbewuster te worden van eenieders eigen behoeften en kwaliteiten, en tegelijkertijd ook met oprechte belangstelling naar de behoeften en kwaliteiten van de ander te kijken, wordt echte samenwerking mogelijk. Dit leidt tot veel plezier in het werk en succesvolle projecten.

Is het dan altijd gezelligheid en feest bij ons? Vaak wel, maar niet altijd. Juist door te benoemen wat er speelt, wat er in de lucht hangt, dat er tegenstrijdige belangen zijn, wat iemand tegen zit of waar iemand geen goed gevoel bij heeft, maken we lastige situaties bespreekbaar, kunnen we het gesprek aangaan en blijven wij de vooruitstrevende samenwerking borgen.

“phbm is het bedrijf waarin vooruitstrevende samenwerking als anker in alle werkzaamheden is geborgd”.

Duurzaamheid

“De wereld een stukje mooier maken” is al vanaf het ontstaan van phbm de gedachte achter onze werkzaamheden. En nu zetten wij de volgende stap: phbm zet zich actief in op duurzame projecten.

Draagvlak voor duurzaamheidsambities is een uitdaging; onbekendheid zorgt voor het naar beneden bijstellen van mooie ambities. Met de kennis van phbm is er altijd ervaring, inspiratie en lef om tot oplossingen te komen. De basis hiervoor ligt in de persoonlijke drive van onze collega’s en met onze samenwerkingspartners zijn er kansen genoeg.

Duurzaamheid is een containerbegrip. Vaak horen we “dan gaan wij ons richten op circulariteit” of “dan werken wij aan CO2-reductie op onze projecten”. Door deze stellingen schieten we echter te snel naar technische oplossingen en gaan veel mogelijkheden voorafgaand aan de uitvoering verloren. phbm richt zich met haar praktische kennis daarom op het strategisch advies in het gehele proces.

Daarmee bereiken we vanaf het initiatief van het project een duurzame gedachte, draagvlak én realisatie.

phbm draagt bij aan het waarmaken van realistische inkoopdoelstellingen van opdrachtgevers en helpt opdrachtnemers bij de invulling van uitgevraagde EMVI criteria. phbm is de generalist en daarmee de spin in het web. Door in gesprek te gaan met verschillende disciplines en stakeholders creëren we draagvlak voor een duurzaam project.

“Wilt u duurzaamheidsambities serieus waarmaken? Laat phbm meedenken!”

Smart City

De wereld om ons heen verandert, zo ook de wereld van infrastructuur en de openbare ruimte. Door technologisering en digitalisering verandert de manier waarop we onze omgeving beleven, inrichten en organiseren. Technisch kan er heel veel. Denk aan zelfregulerende inkoop en zelfrijdende auto’s. Al deze ontwikkelingen roepen ook vragen op. Dat kunnen strategische vragen zijn, zoals wat voor jouw gemeente het ideale ‘niveau van slimheid’ is of wat we als overheid als ethische kaders gebruiken bij digitalisering. Daarnaast spelen vaak organisatorische vraagstukken zoals ‘Hoe integreer ik innovatieve techniek in mijn staande organisatie?’ of capaciteitsvraagstukken zoals ‘Ik wil slimme mobiliteitsmaatregelen inkopen, maar heb te weinig personeel’. Met het steeds grotere aanbod van slimme oplossingen is belangrijk ons ook te focussen op de ethische kant. Wij begeleiden je in het beantwoorden van ethische vragen, zoals ‘Hoe richten we een digitale innovatie zo in, dat deze past bij de waarden van de gebruikers, bezoekers en bestuurders van een stad?’

Wat doen wij?
phbm adviseert en ondersteunt in deze vraagstukken. Wij maken onze klanten bewust van de essentiële vragen bij technologisering en digitalisering. We werken ook mee aan de oplossing. We begeleiden het proces naar de antwoorden die passen bij jouw organisatie of dragen eraan bij door een vaste rol in te nemen in het team.

Onze visie en aanpak
Wij vinden techniek pas slim als deze bijdraagt aan een democratische, inclusieve, veilige en duurzame leefomgeving. Door onze jarenlange ervaring in deze sector aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde doorgronden wij de wereld en de verschillende belangen goed. Wij zijn experts in de rollen van project- en procesmanagement, inkoop- & contractmanagement, en strategisch advies. Binnen het Smart City thema houden wij ons met name bezig met ethiek, bewustwording en slimme mobiliteit. Onze kennis en ons netwerk houden wij actueel door deel te nemen in verschillende netwerkorganisaties, zoals de City Deal ‘Een Slimme Stad, Zo Doe Je Dat’, zelf tools te ontwikkelen en contact te onderhouden met kennisinstellingen.

Kortom
Wij kennen Smart City en al haar ontwikkelingen goed en gaan graag samen met jou op zoek naar de échte vraag. Zo komen we tot praktische oplossingen op het gebied van technologisering en digitalisering en maken we Nederland en onze eigen leefomgeving weer een stukje mooier!

Werk bij ons

Werk bij ons

Werk met ons

Werk met ons