Netwerkevent – 10 Year Challenge –
14 november 2019

Op donderdag 14 november organiseerden wij voor de tiende keer ons jaarlijkse netwerkevenement. Met als thema ‘Ten Year Challenge’ was deze dag weer een groot succes!

Marcel Krikke opende traditiegetrouw de dag met een korte terugblik naar de infrastructuursector van tien jaar geleden en de uitdagingen die nu spelen, zoals de PFAS- en stikstofproblematiek. Hij nodigde daarnaast ook uit om tien jaar vooruit te blikken; wordt 2029 bijvoorbeeld de tijd van Smart Mobility en circulaire bouwprojecten? Hoofdspreker Emile Revier van Posad Maxwan haakte hier direct op in tijdens de openingslezing. Hij nam ons allen mee in de veranderende toekomst rondom infrastructuur en mobiliteit en vertelde daarbij onder andere over de kosten, baten, veranderingen en uitdagingen waar rekening mee moet worden gehouden bij de plannen voor het verplaatsen van Schiphol naar zee. Daarnaast wijdde Emile uit over hoe Smart Mobility en Smart Cities ons leven steeds meer zullen beïnvloeden. De echte eyeopener voor velen was dan ook de ‘waarom?’-vraag die Emile stelde met betrekking tot Smart Mobility. Doen we het om minder in de file te staan, of doen we het om als maatschappij gezonder te worden en ons welzijn te vergroten?

Na een gezellige pauze zetten we de dag voort met een interactief element. Alle aanwezigen kregen een foto van een infrastructuurproject. Dit kon ofwel een foto zijn van de situatie van tien jaar geleden, ofwel van de situatie zoals die nu is. De opdracht was om de persoon met de andere foto van hetzelfde project te vinden en gezamenlijk drie vragen over je persoonlijke ‘Ten Year Challenge’  te bespreken –  een leuke en eenvoudige manier van netwerken en  je  netwerk vergroten.

Na de pauze konden de aanwezigen kiezen tussen twee sprekers. Marieke Plegt van Rijkswaterstaat vertelde alles over Project DOEN en de impact van deze werkwijze op de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Mourik-BESIX bij de renovatie van de Nijkerkerbrug. Door beter met elkaar samen te werken in bouwprojecten en door structureel vanuit de bedoeling te werken, ontstaat er een betere samenwerking.

Thijs Leenman van The Change Studio leerde ons in de andere lezing over succesvol(ler) samenwerken in lastige situaties en hoe je hiermee om kunt gaan. Thijs liet ons reflecteren op hoe we handelen op basis van onze overtuigingen en hoe we ons bewuster kunnen worden van deze vooringenomen standpunten. Ook introduceerde hij de concepten ‘verandertaal’ en ‘behoudtaal’, die je kunt signaleren en gebruiken om je eigen gedrag en het gedrag van een ander te beïnvloeden, om zo de samenwerking te verbeteren.

We sloten de middag af met een borrel om te proosten op een geslaagd netwerkevenement. Wij willen graag de sprekers en alle aanwezigen hartelijk bedanken. Tot volgend jaar!

Werk bij ons

Werk bij ons

Werk met ons

Werk met ons